Aktualności

Wyniki oceny merytorycznej Formularzy rekrutacyjnych (III etapu rekrutacji)

W wyniku zakończenia oceny merytorycznej Formularzy rekrutacyjnych (III etapu rekrutacji) po zakończeniu procedury odwoławczej do projektu „Postaw na swoje! Wsparcie dla osób chcących założyć własną działalność gospodarczą współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego  w ramach  Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Poddziałania 1.2.1 publikujemy: