Aktualności

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O PRZYZNANIE PRZEDŁUŻONEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO

Śląski Inkubator Przedsiębiorczości sp. z o.o. ogłasza nabór wniosków o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego w ramach projektu „Nowy start – otwieram firmę!”.

O przedłużone wsparcie pomostowe mogą ubiegać się Uczestnicy Projektu, którzy otrzymali podstawowe wsparcie pomostowe w ramach Projektu „Nowy start – otwieram firmę”. Wnioski o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego Uczestnicy Projektu mogą składać od dnia rozpoczęcia naboru, tj. od 05.10.2017 r. do 15.02.2018r.