Aktualności

Zmiana w Polityce Prywatności

 

Szanowni Państwo,

 

Od 25 maja 2018 roku zacznie obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i ich swobodnego przepływu.

Wyniki procesu rekrutacji do udziału w projekcie

W wyniku zakończenia procesu rekrutacji do udziału w projekcie „Postaw na swoje! Wsparcie dla osób chcących założyć własną działalność gospodarczą”, publikujemy:

1. Listy rankingowe zakwalifikowanych do udziału w projekcie Kobiet i Mężczyzn.
2. Listy rezerwowe Kobiet i Mężczyzn.
3. Listy odrzuconych Kobiet i Mężczyzn.

Prosimy sprawdzić swój numer identyfikacyjny (którym posługiwaliśmy się również przy ocenie merytorycznej)