Aktualności

PRZYJDŹ NA SZKOLENIE I ZAINWESTUJ W SWOJĄ WITALNOŚĆ!

Troska o zdrowie „ciała i ducha” pracowników jest najtańszym i skutecznym sposobem zapewnienia ich zaangażowania, inicjatywy i wydajności. Bagatelizowanie zjawiska stresu i wypalenia zawodowego w pracy o dużym obciążeniu, może skutkować wypaleniem fizjologicznym, jak i energetycznym, co przekłada się na obniżenie bariery immunologicznej człowieka, a nawet utratę zdolności do pracy. Jeżeli jednak ludzie przychodzą do pracy z poczuciem, że tu mogą budować źródła swojego szczęścia, to pracują uczciwie i wydajnie, popełniają mniej błędów. Są lojalni wobec firmy i myślą o jej perspektywicznym rozwoju. I wtedy mają poczucie, że ich praca i życie mają sens. 

ZAINWESTUJ W SWOJĄ WITALNOŚĆ! Żywienie Aktywność Równowaga

Wybitny polski profesor w dziedzinie organizacji i zarządzania Andrzej Jacek Blikle napisał w swojej książce „Doktryna jakości”, o tym, że realizowanie wartości społecznych, to najkrótsza droga do gospodarczej skuteczności przedsiębiorstwa. Społeczny wymiar organizacji wyraża się między innymi w trosce o zdrowie zarówno pracodawcy, jak i pracownika. Wypalenie zawodowe i stres przestały być prywatnymi problemami ludzi w przedsiębiorstwie, gdyż wywołują negatywne skutki ekonomiczne wpływające na funkcjonowanie każdej firmy. Ignorowanie problemu stresu i wypalenia zawodowego jest równoznaczne ze zgodą na stałe ponoszenie coraz większych kosztów.