Aktualności

Venture Day 2018

Gdański Inkubator Przedsiębiorczości STARTER oraz Port Gdańsk S.A. zapraszają na Venture Day 2018 – jedną z najważniejszych konferencji technologicznych w Polsce Północnej. Pojawią się na niej m.in. naukowcy, innowatorzy, wynalazcy, inwestorzy, startupy i administracja, by wymieniać wiedzę i doświadczenia.

HARMONOGRAM REALIZACJI PROJEKTU

Informujemy, iż w ramach projektu „Postaw na swoje! Wsparcie dla osób chcących założyć własną działalność gospodarczą” w dniach od 1 września br. do 15 listopada br. w siedzibie Śląskiego Inkubatora Przedsiębiorczości przy ul.Karola Goduli 36 zostaną podpisane z uczestnikami umowy o udzielenie wsparcia finansowego oraz wsparcia pomostowego.

Projekt realizowany w ramach osi priorytetowej: I. Osoby młode na rynku pracy, działanie: 1.2. Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, poddziałanie: 1.2.1. Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego

REJS OKRĘTEM BONZAI czyli warsztaty z grą szkoleniową

Zapraszamy na bezpłatny REJS OKRĘTEM BONZAI czyli warsztaty z grą szkoleniową 27 września br. o godzinie 9:30 do Śląskiego Inkubatora Przedsiębiorczości Sp. z o.o. przy ul Karola Goduli 36.
Celem warsztatów jest zdobycie kompetencji w zakresie sprawnego planowania w firmie, zarówno w obszarze główneji strategii, jak i pomniejszych projektów.