Postaw na swoje!

Regulamin przyznawania środków finansowych -„Postaw na swoje! Wsparcie dla osób chcących założyć własną działalność gospodarczą”

W związku z realizacją projektu „Postaw na swoje! Wsparcie dla osób chcących założyć własną działalność gospodarczą” w ramach Poddziałania 1.2.1. Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 w województwie śląskim publikujemy Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości wraz z załącznikami.
 

OGŁOSZENIE O REKRUTACJI DO PROJEKTU

Śląski Inkubator Przedsiębiorczości Sp. z o.o. ogłasza nabór do projektu „Postaw na swoje! Wsparcie dla osób chcących założyć własną działalność gospodarczą” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego  w ramach  Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś Priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy Poddziałanie 1.2.1. Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego

Zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe, którego przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi doradztwa zawodowego przez dwóch doradców zawodowych w projekcie „ Postaw na swoje! Wsparcie dla osób chcących założyć własną działalność gospodarczą”.

Strony