Postaw na swoje!

Aktualizacja listy osób biorących udział w projekcie.

W związku z niezłożeniem biznesplany przez jednego z uczestników projkektu, poniżej zamieszczamy aktualne listy uczestników. 

Projekt realizowany w ramach osi priorytetowej: I. Osoby młode na rynku pracy, działanie: 1.2. Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, poddziałanie: 1.2.1. Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Rekrutacja na stażystów

Jeżeli chciałbyś zdobyć doświadczenie zawodowe poprzez 3 m-czny staż to zapraszamy do skorzystania z oferty projektu: „Postaw na swoje! Wsparcie dla osób chcących założyć własną działalność gospodarczą” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa.

OTWARCIE NABORU UZUPEŁNIAJĄCEGO BINESPLANÓW I WNIOSKÓW O WSPARCIA POMOSTOWE

OTWARCIE NABORU UZUPEŁNIAJĄCEGO BINESPLANÓW I WNIOSKÓW O WSPARCIA POMOSTOWE

UPRZEJMIE INFORMUJEMY, ŻE OTWARCIE NABORU WNIOSKÓW O PRZYZNANIE FINANSOWEGO WSPARCIA NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI ORAZ O PRZYZNANIE PODSTAWOWOEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO W RAMACH PROJEKTU „ZAŁÓŻ BIZNES PO PIĘĆDZIESIĄTCE” NASTĄPI DNIA 15.10.2018 R. I POTRWA DO 26.10.2018 R.

OBOWIĄZKI INFORMACYJNO-PROMOCYJNE

Przypominamy o obowiązku informowania społeczeństwa o otrzymaniu dofinansowania w ramach projekt  „Postaw na swoje! Wsparcie dla osób chcących założyć własną działalność gospodarczą” realizowany przez Śląski Inkubator Przedsiębiorczości sp. z o.o., współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego wynikający z umowy, którą Państwo podpisali.

HARMONOGRAM REALIZACJI PROJEKTU

Informujemy, iż w ramach projektu „Postaw na swoje! Wsparcie dla osób chcących założyć własną działalność gospodarczą” w dniach od 1 września br. do 15 listopada br. w siedzibie Śląskiego Inkubatora Przedsiębiorczości przy ul.Karola Goduli 36 zostaną podpisane z uczestnikami umowy o udzielenie wsparcia finansowego oraz wsparcia pomostowego.

Projekt realizowany w ramach osi priorytetowej: I. Osoby młode na rynku pracy, działanie: 1.2. Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, poddziałanie: 1.2.1. Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego

Strony