Postaw na swoje!

OBOWIĄZKI INFORMACYJNO-PROMOCYJNE

Przypominamy o obowiązku informowania społeczeństwa o otrzymaniu dofinansowania w ramach projekt  „Postaw na swoje! Wsparcie dla osób chcących założyć własną działalność gospodarczą” realizowany przez Śląski Inkubator Przedsiębiorczości sp. z o.o., współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego wynikający z umowy, którą Państwo podpisali.

HARMONOGRAM REALIZACJI PROJEKTU

Informujemy, iż w ramach projektu „Postaw na swoje! Wsparcie dla osób chcących założyć własną działalność gospodarczą” w dniach od 1 września br. do 15 listopada br. w siedzibie Śląskiego Inkubatora Przedsiębiorczości przy ul.Karola Goduli 36 zostaną podpisane z uczestnikami umowy o udzielenie wsparcia finansowego oraz wsparcia pomostowego.

Projekt realizowany w ramach osi priorytetowej: I. Osoby młode na rynku pracy, działanie: 1.2. Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, poddziałanie: 1.2.1. Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

W związku z opublikowanym zapytaniem ofertowym 8 czerwca 2018r. na świadczenie usług indywidualnego doradztwa biznesowego dla 64 Uczestników Projektu "Postaw na swoje1 Wsparcie dla osób chcących założyć własną działalność gospodarczą", przygotowujących się do założenia i prowadzenia działalności gospodarczej, iż w przedmiotowym postępowaniu Zamawiający - Śląski Inkubator Przedsiębiorczości Sp. z o.o. dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty:

Zapytanie ofertowe

W związku z realizowanym przez Śląski Inkubator Przedsiębiorczości Sp. z o.o. projektem pt. "Postaw na swoje! Wsparcie dla osób chcących założyć własną działalność gospodarczą" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 204-2020, poddziałania Poddziałanie 1.2.1. Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego, zapraszam do złożenia oferty cenowej na realizację usług indywidualnego doradztwa biznesowego dla 64 Uczestników Projektu przygotowujących się do założenia i prowadzenia działalności gospodarczej. 
 

Strony