Postaw na swoje!

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

W związku z opublikowanym zapytaniem ofertowym 8 czerwca 2018r. na świadczenie usług indywidualnego doradztwa biznesowego dla 64 Uczestników Projektu "Postaw na swoje1 Wsparcie dla osób chcących założyć własną działalność gospodarczą", przygotowujących się do założenia i prowadzenia działalności gospodarczej, iż w przedmiotowym postępowaniu Zamawiający - Śląski Inkubator Przedsiębiorczości Sp. z o.o. dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty:

Zapytanie ofertowe

W związku z realizowanym przez Śląski Inkubator Przedsiębiorczości Sp. z o.o. projektem pt. "Postaw na swoje! Wsparcie dla osób chcących założyć własną działalność gospodarczą" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 204-2020, poddziałania Poddziałanie 1.2.1. Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego, zapraszam do złożenia oferty cenowej na realizację usług indywidualnego doradztwa biznesowego dla 64 Uczestników Projektu przygotowujących się do założenia i prowadzenia działalności gospodarczej. 
 

Wyniki oceny merytorycznej Formularzy rekrutacyjnych (III etapu rekrutacji)

W wyniku zakończenia oceny merytorycznej Formularzy rekrutacyjnych (III etapu rekrutacji) po zakończeniu procedury odwoławczej do projektu „Postaw na swoje! Wsparcie dla osób chcących założyć własną działalność gospodarczą współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego  w ramach  Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Poddziałania 1.2.1 publikujemy:

Strony