Aktualności

Wyniki procesu rekrutacji do udziału w projekcie

W wyniku zakończenia procesu rekrutacji do udziału w projekcie „Postaw na swoje! Wsparcie dla osób chcących założyć własną działalność gospodarczą”, publikujemy:

1. Listy rankingowe zakwalifikowanych do udziału w projekcie Kobiet i Mężczyzn.
2. Listy rezerwowe Kobiet i Mężczyzn.
3. Listy odrzuconych Kobiet i Mężczyzn.

Prosimy sprawdzić swój numer identyfikacyjny (którym posługiwaliśmy się również przy ocenie merytorycznej)

Regulamin przyznawania środków finansowych - „Postaw na swoje! Wsparcie dla osób chcących założyć własną działalność gospodarczą”

W związku z realizacją projektu „Postaw na swoje! Wsparcie dla osób chcących założyć własną działalność gospodarczą” w ramach Poddziałania 1.2.1. Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 w województwie śląskim publikujemy Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości wraz z załącznikami.