Aktualności

RODO - szkolenie. Podstawowe informacje o ochronie danych osobowych.

Słuchacze poznają podstawy prawne w zakresie danych osobowych, podstawowe pojęcia używane w obowiązującym prawodawstwie, dokumenty konieczne przy wdrożaniu, strukturę zależności i zakresy obowiązków służących ochronie danych osobowych, założenia RODO. Słuchacze potrafią określić czy uzyskane informacje są danymi osobowymi, reagować na przypadki naruszeńm, poruszać się po schematach działań i procedurach w zakresie ochrony danych osobowych. Słuchacze zrozumieją jaką dużą odpowiedzialność biorą za powierzone dane.

RODO - Doradztwo wdrożeniowe. Zadbaj o dane Twoich klientów.

Przedsiębiorstwo będące Odbiorcą usługi nauczy się w sposób prawidłowy zarządzać procesem z zakresu danych osobowych i nabędzie kompetencje w aspekcie prawidłowego przetwarzania, gromadzenia i powierzania ich, chroniąc się przed ewentualnymi karami administracyjnymi i finansowymi z tytułu naruszenia ich.