Aktualności

WYNIKI PROCESU REKRUTACJI DO PROJEKTU "NOWY START - OTWIERAM FIRMĘ!"

W wyniku zakończenia procesu rekrutacji do udziału w projekcie „Nowy start - otwieram firmę”, publikujemy:

1. Listy rankingowe zakwalifikowanych do udziału w projekcie Kobiet i Mężczyzn.
2. Listy rezerwowe Kobiet i Mężczyzn.
3. Listy odrzuconych Kobiet i Mężczyzn.