Aktualności

OGŁOSZENIE O NABORZE UCZESTNIKÓW DO PROJEKTU

Śląski Inkubator Przedsiębiorczości Sp. z o.o. ogłasza nabór do projektu „Praca się opłaca” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach poddziałania 7.1.3 Poprawa Zdolności Do Zatrudnienia Osób Poszukujących Pracy i Pozostających Bez Zatrudnienia Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe, którego przedmiotem jest przeprowadzenie „WARSZTATÓW Z KOMPETENCJI MIĘKKICH/SPOŁECZNYCH” w ramach projektu „Praca się opłaca".