Aktualności

Termin publikacji wyników II etapu

Informujemi, iż przewidywany termin publikacji wyników II etapu rekrutacji w ramach projektu „Nowy start - otwieram Firmę!” w ramach Poddziałania 7.3.3 Promocja samozatrudnienia Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 to 19.05.2017 r.
 

Regulamin przyznawania środków -"Nowy start! - otwieram firmę"

W związku z realizacją projektu „Nowy start - otwieram Firmę!” w ramach Poddziałania 7.3.3 Promocja samozatrudnienia Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 publikujemy Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości wraz z załącznikami.

BRAK PRĄDU

W dniu dzisiejszym TJ. 08.05. 2017 r. z powodu braku prądu kontakt z nami jest utrudniony.
Za niedogodności przepraszamy.