Aktualności

Doradztwo w zakresie pozyskiwania funduszy unijnych przez mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa

Uczestnicy doradztwa będą potrafili przygotować dokumenty niezbędne do pozyskania finansowania. Odbiorcy usługi dzięki umiejętności poruszania się po rynku zewnętrznego finansowania, przyczynią się do wzrostu konkurencyjności samego przedsiębiorstwa.