Aktualności

REKRUTACJA DO PROJEKTU Postaw na swoje! - BIS - ostatni nabór

Śląski Inkubator Przedsiębiorczości Sp. z o.o. ogłasza nabór do projektu „Postaw na swoje! Wsparcie dla osób chcących założyć własną działalność gospodarczą - bis” realizowanego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Budżetu Państwa w ramach osi priorytetowej: I. Rynek pracy otwarty dla wszystkich, działanie: 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020     
Ostatni nabór dokumentów rekrutacyjnych do projektu rozpocznie się od dnia 25.03.2022 r. (godz. 8:00), a zakończy w dniu 13.04.2022 r. (godz. 14:00) 
Szczegółowe informację na temta aktualnego naboru oraz dokumanty do pobranie znajdziecie Państwo TUTAJ

REKRUTACJA DO PROJEKTU Postaw na swoje! - BIS

Śląski Inkubator Przedsiębiorczości Sp. z o.o. ogłasza nabór do projektu „Postaw na swoje! Wsparcie dla osób chcących założyć własną działalność gospodarczą - bis” realizowanego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Budżetu Państwa w ramach osi priorytetowej: I. Rynek pracy otwarty dla wszystkich, działanie: 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020     
Nabór dokumentów rekrutacyjnych do projektu został wydłużony do dnia 14.03.2022 r. (godz. 14:00) 
Szczegółowe informację na temta aktualnego naboru oraz dokumanty do pobranie znajdziecie Państwo TUTAJ

REKRUTACJA DO PROJEKTU Postaw na swoje! - BIS

Śląski Inkubator Przedsiębiorczości Sp. z o.o. ogłasza nabór do projektu „Postaw na swoje! Wsparcie dla osób chcących założyć własną działalność gospodarczą - bis” realizowanego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Budżetu Państwa w ramach osi priorytetowej: I. Rynek pracy otwarty dla wszystkich, działanie: 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020     

Kolejny nabór dokumentów rekrutacyjnych do projektu rozpocznie się od dnia 14.01.2022 r. (godz. 8:00), a zakończy w dniu 02.02.2022 r. (godz. 14:00)