Aktualności

INFORMACJA

Informujemy, że w piątek, 4 czerwca 2021 r.

Śląski Inkubator Przedsiębiorczości będzie NIECZYNNY.

Dotację na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej

Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. zaprasza zaintersowanych Dotacją na rozpoczęcie własnej dzialaności godpodarczej do projekt "Nowa praca z KSSE" skierowanego  do osób z woj. śląskiego zagrożonych zwolnieniem, przewidzianych do zwolnienia lub zwolnionych z przedsiębiorstw z przyczyn niedotyczących pracownika.

KOPALNIA BIZNESU!

 Śląski Regionalny Fundusz Poręczeniowy Sp. z o.o. z Katowic wraz z Partnerem Zachodniopomorską Grupą Doradczą Sp. z o.o. ze Szczecina realizują projekt pn. „KOPALNIA BIZNESU! - bezzwrotne dotacje na założenie działalności gospodarczej dla osób bezrobotnych niezarejestrowanych w PUP w wieku 18-29 lat zamieszkujących subregion centralny województwa Śląskiego, które utraciły zatrudnienie po 1 marca 2020 r.” realizowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.