Aktualności

Przypominamy o trwającym naborze

Przypominamy o trwającym naborze wniosków o przyznanie wsparcia finansowego dla Uczestników projektu „Nowy start – otwieram firmę!” (dotyczy tylko osób już będących uczestnikami projektu, nie dotyczy osób, które planują dopiero ubieganie się o wsparcie z poddziałania 7.3.3 RPO WSL).

Nabór trwa do 31.08.2017 r. Po tym czasie nie będzie można ubiegać się o wsparcie na założenie działalności gospodarczej w ramach projektu.

DOTACJE NA ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ DLA OSÓB DO 30 ROKU ŻYCIA

Śląski Inkubator Przedsiębiorczości Sp. z o.o. zaprasza osoby do 30 roku życia planujące założyć własną działalność gospodarczą i podnieść kompetencje zawodowe do udziału w projekcie „Postaw na swoje! Wsparcie dla osób chcących założyć własną działalność gospodarczą”