Aktualności

WYNIK PROCESU REKRUTACJI DO PROJEKTU „ZAŁÓŻ BIZNES PO PIĘĆDZIESIĄTCE”

W wyniku zakończenia procesu rekrutacji do udziału w projekcie „Załóż biznes po pięćdziesiątce”, publikujemy:

1. Listy rankingowe zakwalifikowanych do udziału w projekcie Kobiet i Mężczyzn.
2. Listy rezerwowe Kobiet i Mężczyzn.
3. Listy odrzuconych Kobiet i Mężczyzn.

I ETAP REKRUTACJI

Wyniki I etapu rekrutacji po zakonczeniu procedury odwoławczej do Projektu "Załóż biznes po piedziesiątce"  współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego  w ramach  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa VII  Regionalny rynek pracy, Działanie 7.3.  Wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej, Poddziałanie 7.3.3. Promocja samozatrudnienia.

PROMOCJA!!!

Tylko do KOŃCA MARCA SALA SZKOLENIOWA umożliwiająca zorganizowanie konferencji z udziałem do 90 osób za jedyne 50 zł za godzinę.