Aktualności

Zaktualizowana lista rankingowa Uczestników projektu „Załóz biznes po pięćdziesiątce”

W wyniku rezygnacji z uczestnictwa w projekcie Kandydata zakwalifikowano do projektu uczestnika z listy rezerwowej. W związku z powyższym uległa zmianie lista rankingowa zakwalifikowanych do udziału w projecie mężczyzn, lista osób które zrezygnowały z udziału w projekcie oraz usunięto listę rezerwową mężczyzn.
 

SZKOLENIA „Załóż biznes po pięćdziesiątce”

Harmonogramy szkoleń w ramach projektu „Załóż biznes po pięćdziesiątce” w ramach Poddziałania 7.3.3 Promocja samozatrudnienia Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 publikujemy Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości wraz z załącznikami.

WYNIK PROCESU REKRUTACJI DO PROJEKTU „ZAŁÓŻ BIZNES PO PIĘĆDZIESIĄTCE”

W wyniku zakończenia procesu rekrutacji do udziału w projekcie „Załóż biznes po pięćdziesiątce”, publikujemy:

1. Listy rankingowe zakwalifikowanych do udziału w projekcie Kobiet i Mężczyzn.
2. Listy rezerwowe Kobiet i Mężczyzn.
3. Listy odrzuconych Kobiet i Mężczyzn.