Aktualności

BRAK PRĄDU

W dniu dzisiejszym TJ. 08.05. 2017 r. z powodu braku prądu kontakt z nami jest utrudniony.
Za niedogodności przepraszamy.
 

I ETAP REKRUTACJI

Wyniki I etapu rekrutacji do Projektu "Nowy start - otwieram firmę"  współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego  w ramach  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa VII  Regionalny rynek pracy, Działanie 7.3.  Wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej, Poddziałanie 7.3.3. Promocja samozatrudnienia.