Aktualności

RODO - Doradztwo wdrożeniowe. Zadbaj o dane Twoich klientów.

Przedsiębiorstwo będące Odbiorcą usługi nauczy się w sposób prawidłowy zarządzać procesem z zakresu danych osobowych i nabędzie kompetencje w aspekcie prawidłowego przetwarzania, gromadzenia i powierzania ich, chroniąc się przed ewentualnymi karami administracyjnymi i finansowymi z tytułu naruszenia ich.

SZKOLENIE - Pozyskiwanie źródeł zewnętrznych na finansowanie inwestycji. Jak nie stracić i nie dać się oszukać!

Szkolenie adresowane jest zarówno do kadry kierowniczej jak i pracowników wydelegowanych do przygotowania dokumentacji aplikacyjnej.

Szkolenie nie wymaga posiadania jakiejkolwiek wiedzy z zakresu tematu szkolenia