Aktualności

I ETAP REKRUTACJI

Wyniki I etapu rekrutacji po zakonczeniu procedury odwoławczej do Projektu "Załóż biznes po piedziesiątce"  współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego  w ramach  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa VII  Regionalny rynek pracy, Działanie 7.3.  Wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej, Poddziałanie 7.3.3. Promocja samozatrudnienia.

PROMOCJA!!!

Tylko do KOŃCA MARCA SALA SZKOLENIOWA umożliwiająca zorganizowanie konferencji z udziałem do 90 osób za jedyne 50 zł za godzinę.

CeBIT 2017

Już po raz piąty członkowie Śląskiego Klastera ICT i Multimediów Hub Club wyruszają do Hanoweru na targi CeBIT!