Aktualności

WYNIKI PROCESU REKRUTACJI DO PROJEKTU "NOWY START - OTWIERAM FIRMĘ!"

W wyniku zakończenia procesu rekrutacji do udziału w projekcie „Nowy start - otwieram firmę”, publikujemy:

1. Listy rankingowe zakwalifikowanych do udziału w projekcie Kobiet i Mężczyzn.
2. Listy rezerwowe Kobiet i Mężczyzn.
3. Listy odrzuconych Kobiet i Mężczyzn.

Termin publikacji wyników II etapu

Informujemi, iż przewidywany termin publikacji wyników II etapu rekrutacji w ramach projektu „Nowy start - otwieram Firmę!” w ramach Poddziałania 7.3.3 Promocja samozatrudnienia Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 to 19.05.2017 r.
 

Regulamin przyznawania środków -"Nowy start! - otwieram firmę"

W związku z realizacją projektu „Nowy start - otwieram Firmę!” w ramach Poddziałania 7.3.3 Promocja samozatrudnienia Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 publikujemy Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości wraz z załącznikami.