Aktualności

Doradztwo w zakresie pozyskiwania funduszy unijnych przez mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa

Uczestnicy doradztwa będą potrafili przygotować dokumenty niezbędne do pozyskania finansowania. Odbiorcy usługi dzięki umiejętności poruszania się po rynku zewnętrznego finansowania, przyczynią się do wzrostu konkurencyjności samego przedsiębiorstwa.

RODO - szkolenie. Podstawowe informacje o ochronie danych osobowych.

Słuchacze poznają podstawy prawne w zakresie danych osobowych, podstawowe pojęcia używane w obowiązującym prawodawstwie, dokumenty konieczne przy wdrożaniu, strukturę zależności i zakresy obowiązków służących ochronie danych osobowych, założenia RODO. Słuchacze potrafią określić czy uzyskane informacje są danymi osobowymi, reagować na przypadki naruszeńm, poruszać się po schematach działań i procedurach w zakresie ochrony danych osobowych. Słuchacze zrozumieją jaką dużą odpowiedzialność biorą za powierzone dane.