Aktualności

Niskoprocentowe pożyczki dla polskich przedsiębiorców z Europejskiego Banku Inwestycyjnego

Komisja Europejska zdecydowała o udostępnieniu Europejskiemu Funduszowi Inwestycyjnemu (EFI) miliarda euro na zabezpieczenie pożyczek dla MŚP cierpiących z powodu kryzysu. Środki będą dystrybuowane przez banki krajowe.