Aktualności

ZAPYTANIE OFERTOWE

ZAPYTANIE OFERTOWE na świadczenie usługi szkoleniowej oraz doradztwa w temacie usługi szkoleniowej w ramach dwóch projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020