Aktualności

RODO w mikro firmie - Program warsztatów dla Właścicieli i Menedżerów mikro-firm

RODO w mikro firmie to Program edukacyjno-praktyczny dedykowany mikroprzedsiębiorstwom. Program jest skoncentrowany na budowaniu świadomości prawnej Właścicieli i Kadry mikroprzedsiębiorstw w obszarze przepisów o ochronie danych osobowy oraz na doskonaleniu umiejętności wdrożeniowych. Udział w Programie zapewnia Uczestnikom zrozumienie wymagań prawnych dotyczących ochrony danych osobowych oraz umożliwia samodzielne przeprowadzenie procesu dostosowania.